Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Nový sběrný dvůr ve Velešíně.
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 15. a 16.7.2024
16
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 15. a 16.7.2024
Sdružení kominíků a topenářů 16.7.2024
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poskytování informací, příjem podání

Obecní úřad - Poskytování informací, příjem podání

Tato stránka nemá žádné podstránky.

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě  Svatý Jan nad Malší čp.13, 373 23  Svatý Jan nad Malší
  v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí

  8:00 - 11:00

  12:00 - 17:00

  Středa

  8:00 - 11:00

  12:00 - 17:00

  Telefonické podání: pevná linka -  +420 387 962 266

 2. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 3. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@svjan.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad,  Svatý Jan nad Malší čp.13,  373 23  Svatý Jan nad Malší v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí

  8:00 - 11:00

  12:00 - 17:00

  Středa

  8:00 - 11:00

  12:00 - 17:00

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Svatý Jan nad Malší čp.13, 373 23  Svatý Jan nad Malší v úředních dnech a hodinách:

Pondělí

8:00 - 11:00

12:00 - 17:00

Středa

8:00 - 11:00

12:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - + 420 387 962 266

Poštou na adresu Obecní úřad, Svatý Jan nad Malší čp.13,  373 23  Svatý Jan nad Malší

Elektronicky na e-mail: podatelna@svjan.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou: knybruu

Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Povinnost poskytovat informace se natýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě Svatý Jan nad Malší čp.13, 373 23  Svatý Jan nad Malší.
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Svatý Jan nad Malší čp.13, 373 23  Svatý Jan nad Malší.
 • Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazby za poskytování informací byly schváleny dne 18.12.2018 usnesením č. 3/48

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

0,00 Kč

fotokopie formár A4 jednostranně

2,00 Kč

fotokopie formár A3 jednostranně

3,00 Kč

za 1 - 5 stránek zpracovaných počítačově

200,00 Kč

za každých 5 stránek stejně zpracovaných

200,00 Kč

Formuláře