Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Nový sběrný dvůr ve Velešíně.
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 15. a 16.7.2024
16
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 15. a 16.7.2024
Sdružení kominíků a topenářů 16.7.2024
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti o obci > Soutěž Vesnice roku

Soutěž Vesnice roku

1997

Svatý Jan nad Malší vyhrál soutěž Vesnice roku 1997 a postoupil do evropského kola. Vyhlášení výsledků se konalo v září 1998 v městě Echternach v Lucembursku. Zde převzali zástupci obce ocenění za třetí místo z 24 zúčastněných.

Výherce této soutěže vždy navštíví pan prezident.Bohužel na jaře roku 1998, kdy byla jeho návštěva u nás naplánována, při návštěvě Rakouska onemocněl. Proto se nemohla uskutečnit.V dalším období docházelo k dalším onemocněním pana prezidenta, takže termín se neustále odkládal. Až 6.dubna roku 2000 se podařilo ve Svatém Janě nad Malší uskutečnit to, co bylo tak dlouho plánováno. Pan prezident byl přivítán paní přednostkou v Českých Budějovicích, poté odjel do Trhových Svinů, kde pobesedoval se starosty obcí a paní Dagmar navštívila Buškův hamr. Dalším bodem programu byl odjezd do Svatého Jana nad Malší. Zde byl pan prezident s chotí přivítán starostou obce a byly jim předány dárky. Při příležitosti návštěvy byla na návsi zasazena pamětní lípa. Pan prezident promluvil též s panem děkanem Kubešem, správcem místní farnosti. Další rozhovor jej čekal se zástupci hasičů, kteří na něj čekali s historickým hasičským vozem Tatra. Pan prezident si s hasiči připil na zdraví a poté se s nimi vyfotografoval. Na závěr návštěvy byla uspořádána krátká tisková konference. Po jejím ukončení celý konvoj odjel zpět do Českých Budějovic, kde měl pan prezident besedu se studenty na Jihočeské univerzitě. 

2002

Rozhodnutím zastupitelstva se obec přihlásila po pěti letech znovu do soutěže „Vesnice roku 2002“. V krajském kole obec obdržela „Zelenou stuhu“. Jedná se o ocenění za péči o krajinu a životní prostředí. Vyhlášení krajského kola se konalo v Bernarticích na Písecku. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci oceněných obcí, hejtman Jihočeského kraje RnDr Zahradník, 1. zástupce hejtmana PhDr Jiří Vlach, Ing. Nádravská, zástupci Spolku pro obnovu venkova, Ministerstva pro místní rozvoj a další hosté.Toto ocenění znamenalo postup do celostátního kola soutěže. Zde obec získala „Zelenou stuhu“ za první místo. Vyhlášení celostátního kola se konalo v Nečtinech v okrese Plzeň – sever. Setkali se zde zá-stupci všech obcí, které postoupily do celostátního kola. Vyhlášení začalo slavnostní boho-službou v místní kostele. Další část slavnosti se konala v objektu místního kulturního centra. Zúčastnili se zástupci Spolku pro obnovu venkova, ministerstev, sponzorů.Tímto umístěním obec postupuje do evropského kola, které se jmenuje ENTENTE FLORALE (města a vesnice v květech a zeleni). Vyhlášení výsledků se konalo v září roku 2003 ve Slovinsku. 7. července roku 2003 navštívila obec evropská komise, která posoudila obec v evropském kontextu a rozhodla o umístění v této velmi prestižní soutěži.  Obec Svatý Jan nad Malší získala druhé místo. Evropského kola se zúčastnilo 12 evropských států.

Po slavnostních akcích byla veškerá ocenění vystavena v prostorách svatojanské fary. Zde si je mohli prohlédnout občané obce.

CO JE TO ENTENTE FLORALE

Program Entente Florale probíhá v na území Evropy od roku 1975. Jeho posláním je šíření vědomí osobní odpovědnosti každého člověka za své životní prostředí. Podporuje schopnost dobré vzájemné komunikace mezi státní správou, samosprávou, podniky, provozovnami, soukromými podnikateli a obyvateli sídel. Vysoce hodnotí kvalitní projekty, které odpovídají společnému zájmu uvedených skupin. Zvláštní důraz je kladen na zeleň sídel a na péči o krajinu. Vyústěním programu je evropská soutěž Entente Florale.

Soutěž se zaměřuje především na péči o zeleň a životní prostředí měst a obcí. Vznikla z iniciativy francouzských zahradnických firem a postupně přerostla v soutěž zaměřenou na citlivou kultivaci urbanizované krajiny, na ekologicky volené postupy v rozhodování obcí, na spolupráci obyvatel a zastupitelstev. Soutěž probíhá nejprve v jednotlivých zemích, ze kterých vzejdou účastníci evropského klání. Zejména v zemích západní Evropy je díky své tradici velmi sledovaná a uznávaná.

  • 2014 - Čestné uznání za využití farního areálu pro kulturní a společenský život  v obci
  • 2015 - Diplom za péči o kulturní dědictví
  • 2017 - Modrá stuha - za společenský život v Jihočeském kraji
  • 2018 - Zlatá stuha - Vesnice Jihočeského kraje roku 2018