mapa K obci patří
Chlum nad Malší a Sedlce.
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Obecní úřad - Poskytování informací, příjem podání 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě  Svatý Jan nad Malší čp.13, 373 23  Svatý Jan nad Malší
  úředních dnech a hodinách:

  Pondělí

  8:00 - 11:00

  12:00 - 16:00

  Úřední den

  Středa

  8:00 - 11:00

  12:00 - 17:00

  Úřední den

  Telefonické podání: pevná linka -  + 420 387 962 266

 2. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 3. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@svjan.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad,  Svatý Jan nad Malší čp.13,  373 23  Svatý Jan nad Malší v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí

  8:00 - 11:00

  12:00 - 16:00

  Úřední den

  Středa

  8:00 - 11:00

  12:00 - 17:00

  Úřední denZe žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Svatý Jan nad Malší čp.13, 373 23  Svatý Jan nad Malší v úředních dnech a hodinách:

Pondělí

8:00 - 11:00

12:00 - 16:00

Úřední den

Středa

8:00 - 11:00

12:00 - 17:00

Úřední den

Telefonické podání: pevná linka - + 420 387 962 266

poštou na adresu Obecní úřad, Svatý Jan nad Malší čp.13,  373 23  Svatý Jan nad Malší

Elektronicky na e-mail: podatelna@svjan.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: knybruu
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. 

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě Svatý Jan nad Malší čp.13, 373 23  Svatý Jan nad Malší.
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Svatý Jan nad Malší čp.13, 373 23  Svatý Jan nad Malší.
 • *Formulář* - pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace.
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

0,00 Kč

fotokopie formár A4 jednostranně

2,00 Kč

fotokopie formár A3 jednostranně

3,00 Kč

za 1 - 5 stránek zpracovaných počítačově

200,00 Kč

za každých 5 stránek stejně zpracovaných

200,00 Kč

 

 

Formuláře

Menu

19. 12. Ester

Zítra: Dagmar

Aktuality Figurka z.s.

 Přímá registrace zde: 

Odber-SMS_OU_velky.jpg

 

Ziveobce.cz

Sdružení Hrady na Malší

www.hradynamalsi.cz

Partnerská obec Grünbach

http://www.gruenbach.freiwald.at/

Svazek měst a obcí regionu Pomalší

www.pomalsi.cz

vlajka animace bila.gif

Základní a Mateřská škola

www.zs-svjan.cz

Návštěvnost stránek

198486